תמונה 14 פאנוראמה של אתרי הקברים הקדושים,יעקב גאלדצוויג,חיפה תרמ"ו ?(1886/87)? אוסף משפרות גרוס,רמת אביב