תמונה 11 טופס כתובה של קהילות הפרושים והחסידים,ירושלים,ראשית המאה העשרים,דפוס לעווי אוסף משפחת גרוס,רמת אביב