תמונה 12 מפה רקומה לשבת בידי חנה רבקה הערמאן, ירושלים תרל"ו ?(1875/76)? מוזיאון ישראל,מסי ?160/10?