תמונה 10 כתובה,ועד העדה הספרדית,ירושלים תרס"ח ?,(1908)?דפוס אברהם משה לתץ אוסף משפרות גרוס,רמת אביב