תמונה 9 כתובה של יוצאי גרוזיה,ירושלים תרנ"ו ?(1896)? ירושלים,בית־הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, כתובה מס ?607 1?