תמונה 8 כתובה,ירושלים תרל"ה ?(1875)? ירושלים,אוסף משפחת רופץ