תמונה 6 כתובה,ירושלים תקס"ז ?(1807)? מוויאון ישראל,כתובה מסי ?179/138?