תמונה 5 כתובה,ירושלים תר"ו ?(1846)? מוזיאון ישראל,כתובה מסי ?179/36?