תמונה 4 ארון הקודש בבית־הכנסת האר"י (האשכנזי) בצפת,בקירוב שנת ?1860-1857?