תמונה 2 עקדת יצחק,מיהגז־ת ראשי הציפורים?,'? גרמניה?1300,? בקירוב ירושלים,מוזיאון ישראל,כת"י ?,180/57? דף 15ב