תמונה 15 מראה המקומות הקדושים,מאת משה גאנבאש,אסתאנבול תקצ"ט ?(1838/39)? ניו יורק,המוזיאון היהודי,מסי ?F5855?