מכתב מדוד וולפסח אל אגודת -חיבת עיון־ (מרוקו)משנת 0ו9ו (הארכיון העיוני המרכזי,ירושלים ?(Z2/511 —?