הפעילות הציונית בצפון אפריקה עד סוף מלחמת העולם השנייה מאת מיכאל אביטבול

הפעילות הציונית בצפון אפריקה עד סוף מלחמת העולם השנייה מאת מיכאל אביטבול . 1 מקונגרס באזל עד מלחמת העולם הראשונה הציונות המדינית חדרה לצפון אפריקה — תוניסיה , אלג'יריה , מארוקו — בין שנת 1897 לשנת , 1900 שבה מונה מטעם הועד הפועל הציוני הד"ר א . ואלנסין . רופא צעיר מקונסטאנטין ( אלג'יריה , ( לנציג התנועה בשלוש ארצות המערב * . מצב היהודים היה שונה בכל אחת משלוש המדינות , ודבר זה השפיע על התפתחות הציונות בכל אחת מהן . באלג'יריה נהנו היהודים מאמאנציפאציה מלאה משנת , 1870 כאשר פקודת כרמיה העניקה את האזרחות הצרפתית למרבית היהודים . במקביל לשינוי זה במעמדם המשפטי נגסה האסימילאציה התרבותית כחלקים נרחבים של הקהילה , בהשראת המנהיגות הקונסיסטוריאלית , שראתה כמשימתה העיקרית להוביל את יהדות אלג'יריה כנתיב שבו עברה יהדות צרפת מאז המהפכה הגדולה . ובאותו זמן . עם תהליך המודרניזאציה , נתקלה יהדות אלג'יריה ביחס עויין ובאנטישמיות פרועה מצד היסוד האירופי באוכלוסיה המקומית — ליבראלים ושמתים , אנארכיסטים ואנשי כנסייה , כולם נטלו חלק כמסע האנטישמי בניצוחו של א . דרומון , מחבר , La France Juive שזכה להיבחר כנ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי