מפתח השמות המדעיים - צמחיים

םייעדמה מפתח השמות תומשה המדעיים חתפמ PLANT INDEXNAMES NAMES INDEX PLANT םיחמצ צמחים volumes כרכים 8 ו 22 ו- volumes 8 םיכרכ שמות 10 , 11 צמחים םיכרכב ששונו םינוקית מאז יפדב נדפסה םיאצמנ המהדורה םישדחה הראשונה תומשה סומנו * . בכוכב בכוכב ונמוס . * השמות הנושארה החדשים הרודהמה נמצאים הספדנ בדפי זאמ תיקונים ונושש בכרכים םיחמצ 10 תומש 11 , ערך בעמ י ימעב ןרע ערן בעמי י מעב ךרע Aegilops 93 / -11 11-272 . 12- / 7 ALISMATACEAE ALISMATACEAE 7 / -12 . 272-11 11- / 93 Aegilops Aechmea 93 / -12- 11225 aquatica plantago . A A . plantago-aquatica 225-11 12- / 93 Aechmea A . vernalis 93 / -10- 1152 lanceolatum Alisma Alisma lanceolatum 52-11 10- / 93 vernalis . A . dentata 70 / -10- 10 « 2 * maurorum Alhagi Alhagi maurorum * 2 « -10 10- / 70 dentata . A . aleppica * 4 / -9 10-52 ALGAE ALGAE 52-9 10- / 4 * aleppica . Adonis 29 / -10- 105 / Alchemilla Alchemilla / 5-10 10- / 29 A . capillus-veneris 224-9- 10235 striata . A A . striata 235-9 10-224 veneris capillus . Adiantum 223-12- 10223 setosa . A ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור