מפתח שמות הצמחים

םיחמ מפתח צה שמות תומש הצחתפמ מחים וכרך ךרכ ו ימענ הנומת ערך נעמי ' מענ ןדע תמונה בעמ מעב הנומת עדן נעמ' ימענ ךרע תמונה נעמי א 22 , 29 , 30 , 32 , 43 , תיטנלטא הלא אלה אטלנטית , 43 , 32 , 30 , 29 , 22 א , 95 , 91 , 90 , 89 , 87 1 1 87 , 89 , 90 , 91 , 95 , אבוטילון השיח 102 , 112 , 113 34 32 • 32 4 3 113 , 112 , 102 חישה ןוליטובא אבטיח ' 29 , 30 , 47 , 84 , 95 , 27 תילארשיצרא הלא אלה ארצישראלית , 27 95 , 84 , 47 , 30 , 29 ' חיטבא אבטיח הפקועה 27 106 , 101 , 99 , 96 26 26 96 , 99 , 101 , 106 27 העוקפה חיטבא אברה ארוכת עלים 31 , 37 , 91 , 97 , 92 , 98 , 91 קיטסמה תלא אלת המסטיק , 91 , 98 , 9297 , 91 , 37 , 31 םילע תכורא הרבא אגוז 69 105 , 100 , 99 99 , 100 , 105 69 זוגא אגס / 90 27 הטריפס תלא אלת ספירטה 27 90 / סגא אגס סורי 29 , 89 , 30 , 79 , 31 , 30 34 ,, 29 79 ,, 27 רובתהןולא אלון התבור 27 ,, 79 , 29 , 34 , 30 , 31 , 79 , 30 , 89 29 ירוס סגא י י אדמונית החורש , 29 , 88 , 78 , 87 , 91 86 , 85 , 84 78 78 84 , 85 , 86 , 91 , 87 , 78 , 88 , 29 שרוחה תינומדא אדר סורי 95 , 96 , 9298 ,, 90...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור