שמורות דרום הנגב

שמורות דרום הנגב תחולש הנחלים דע ןופצב הגדולים 005 הטנידרואוקמ תערתשמה , הלודג הרומש נ ברעמב . צ :. בצפון םירצמ - קואורדינטה םע לובגה ןמו , 967 םורדב , במזרח - 962 קואורדינטה הטנידרואוק 51 , םוכרכ ו , בדרום - םורה קואורדינטה . חרזמ םורדב 144 , 942 במערב .- 972 . צ . קואורדינטה נו חרזמ ןופצב . 139132 הרום 350 999 . . צ . נ מי600- בזי , השטח כ 240 קמ " ר . . ר " מק 045 , 1 חטשה ' , מ 035 , 1 שמה תאו , של בגנה השמורה ברעמ לש ניתן הובגה לה על פי קלחה הנחלים לכ תא הגדולים תללוכהרומשה העוברים בה : נחל , םמור ציחור , השרוח , נחל , ןורזג צניפים : הב ונחל םילולכה חיון םירהה . ברוב ןיב שטחה . ןומד שתכמ של השמורה לש הנחלים ינופצה הללו ריקה רחבים ןמ קלח ושטוחים , םוכרכ ,, אך איגש בצדה , ףירע המערבי , דדוע מתרוממים , דורע , ץול צוקי ציחור , ברקע והר לחנ צניפים - םילחנה . הרים ןיב אלה . ולש שונים ימורדה מאוד ריקה בצורתם לכו ןומר משאר שתכמ השטח , והם , ץול מהווים לחנ , ןומר ערך לחנ נוף , תולא ייחודי לחנ , . הנצינ לחנ , ןיצ לחנ לשןוילעה עיקר חשיבותה של השמורה - בהיותה . דועו יחידה םוכרכ של לחנ נוף פת...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור