שמורות השרון

שמורות השרון חוף גדור ושמוךת ים גדור נ . צ , 139 . 203 :. הרום 25 מ ' , השטח 2 . 8 קמ " ר . השמורה תהווה חלק מגן לאומי העתיד לקום , ושיכלול את מצוקי החוף , את חוף הים , ואת שטח החולות והחרובים שמדרום לגבעת אולגה . ברכת יער נ . צ , 140 . 202 :. הרום 10 מ . ' השמורה היא מן השרידים האחרונים של בצות חדרה - ברכת עתא . במרכזה ברכה , המחזיקה מים חודשים אחדים בשנה ; בה ובסביבתה - צמחיית מים , ושפע של עופות מים ובצה . נחל אלכקנדר נ . צ , 138 . 199 :. הרום 20 מ , ' השטח 0 . 5 קמ " ר . השמורה מורכבת משתי חלקות בחופי נחל אלכסנדר , ובהן צמחיית מים , ומבעלי החיים - יצורים שונים של גדות מים , ואוכלוסייה של הצב הרך . ביתן אהרן נ . צ 97 :. ו 38 . ו , הרום 42 מ ' , השטח 0 . 046 קמ " ר . הדקים נ . צ , 139 . 188 :. הרום 40 מ ' , השטח 4 ו 0 . 0 קמ " ר . דגם של צמחיית השרון , ובו הצמח הנדיר גלנית ערבית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור