שמורות טבע בישראל

שמורות טבע בישראל המושג "שמורת טבע" הוגדר בחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ( תשכ " ג ) כך : "שטח שבו נשמרים חי , צומח , קרקע , מערות או מים , שיש בהם עניין של מדע או של חינוך , מפני שינויים בלתי רצויים במראם , בהרכבם הביולוגי או במהלך התפתחותם , וששר הפנים , לפי הצעת שר החקלאות או לאחר התייעצות אתו , הכריז עליו ברשומות שהוא שמורת טבע " . " גן לאומי , " על פי אותו החוק , הוא "שטח ששר הפנים הכריז עליו ברשומות שהוא גן לאומי " . על שמורות הטבע הופקדה רשות מיוחדת - רשות שמורות הטבע . היא המתכננת והמציעה אילו שטחים יוכרזו בשמורות , ועוסקת בכל התהליך הארוך והסבוך של הכרזתן כחוק . אין די בתכנית כללית של שמורה אחת או של כל השמורות בארץ : אכן קיימת תכנית כזו , והיא אושרה על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה , אלא שכל שמורה צריכה להיות מטופלת בנפרד , ולעבור את כל השלבים עד להכרזתה : בדיקת הבעלות על השטח , שימושי השטח , האינטרסים של מי שרואה עצמו נפגע מהכרזת השמורה וכוי . תהליך כזה נמשך לפעמים שנים רבות , ואכן , בסוף שנת 1989 רשומים בתכניתה של רשות שמורות הטבע 373 שטחים , בשטח כולל של 5 , 317 . 7 קמ "...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור