רשות שמורות הטבע

רשות שמורות הטבע רשות שמורות הטבע הוקמה בשנת , 1964 מכוח "חוק גנים לאומיים ושמורות טבע , " שעל פיו הוקמה גם הרשות לגנים לאומיים . לאולם , "גן לאומי " במושגים ישראליים איננו חופף את אחיו הלועזי - בלקסיקון הבין לאומי מיועד השם "גן לאומי " לשמורת טבע גדולה , ששטחה עולה לפעמים על שטח מדינת ישראל כולה . נם המושג "שמורת טבע , " כפי שהוא מיושם בישראל , איננו מקובל במדינות אחרות , כי בגלל ממדיה המצומצמים של הארץ רוב שמורות הטבע שלנו אינן מגיעות במידותיהן למה שנקבע בתקן הבין לאומי . עם זאת , בין הוויתור על שמורות משום שעליהן להיות קטנות וקשה להן למלא את ייעודן , ובין הקמת שמורות כאלה על אף מגבלותיהן - בחרה ישראל בדרך השנייה . הרשות הנה תאגיד ממשלתי , שהמדינה העמידה לרשותו את שמורות הטבע המוכרזות על פי החוק . עם הקמתה נטלתי על עצמי את הכנתה של תכנית ראשונית לשמורות טבע מבוקשות , לפי התכניות שהוכנו קודם לכן על ידי אגף התכנון במשרד הפנים ועל ידי החברה להגנת הטבע . רק שנים אחדות לאחר מכן אישרה המועצה העליונה לתכנון ולבנייה את התכנית הזו כתכנית מתאר ארצית - אישור עקרוני של שמורה עדיין איננו נותן לה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור