החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע ראשיתה של החברה להגנת הטבע ברעיונות שעלו בחוגי החברה הבוטנית והחברה הזואולוגית בישראל , זמן קצר לאחר קום המדינה . בתקופת המנדט הבריטי לא החזיקו יהודים אלא בקרקעות שנרכשו בכסף מלא - הן על ידי מוסדות לאומיים וציבוריים ( הקרן הקיימת לישראל ופיק"א ) והן באורח פרטי , ובסך הכל כ 7 ° / 0 משטח הארץ . עם הקמת מדינת ישראל היו 90 ° / 0 משטחיה ברשות הממשלה , ולגביהם היו תכניות פיתוח נרחבות . האחריות הכוללת על שטח המדינה היתה עכשיו בידי הממשלה , ולערכי הטבע נשקפה סכנה עקב פיתוח לא מחושב . שתי החברות הנזכרות הקימו ועדה לשמירת הטבע , וזו החלה את פעולתה במשלוח תזכירים לממשלת ישראל ובהפצת חוברות הסברה , אך היה ברור לכל כי בכך אין די . הרעיון בדבר הקמת גוף חדש החל לקרום עור וגידים בשנת , 1950 כאשר קבוצה של מורים לטבע בסמינר הקיבוצים בתל אביב , ועמה כמה סטודנטים בוגרים , החליטה להתארגן ולהקים "חברה להגנת הטבע . " נוף זה התרכז סביב המכון הביולוני פדגוני בתל אביב , מיסודו של יהושע מרנולין , ועם חבריו נמנו ה . מנדלסון , י . גליל , א . ברש , י . הופיין , ד . איילון סרני , א . זהבי וע . אלון...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור