הצלחה של חוקי הגנת הטבע: יעלים, שנחשבו לבעלי־רויים נכחדים, מהלכים בבטחה בשמורת עין־גדי