תמורות בתפוצת בעלי החוליות בישראל במאה ה-20

תמורות בתפוצת בעלי החוליות בישראל במאה ב 20 - במאה הזו חלו בארץ שינויים גדולים בצפיפות האוכלוסין : האוכלוסייה בארץ ישראל המערבית גדלה פי תשעה - מ 650 , 000 בראשית המאה עד 5 . 8 מיליון בסוף שנות ה , 80 וצפיפות האוכלוסין בכמה אזורים עולה על , 000 ו נפש לקמ"ר . רמת החיים עלתה פי עשרה . השתנו השיטות של העיבוד החקלאי , השטח המושקה גדל פי 35 ו , ורוב הגידולים התחלפו באחרים . התרחב מאוד השימוש בכימיקלים להדברת מזיקים , בייחוד מאז מלחמת העולם השנייה . לשינויים אלה ולאחרים היתה השפעה קשה על עולם החי של ישראל . ציד בתקופת השלטון הטורקי לא היו בארץ כל חוקי ציד , ובחוק שנחקק על ידי ממשלת המנדט הבריטי ב 924 ו היו עיוותים , ואף הוא לא נשמר . כמה מינים של יונקים ועופות נכחדו מן הארץ , בעיקר בראשית המאה ה , 20 לאחר הכנסת נשק האש במאה ה 9 ו , ועם התפתחות מסורת של ציד בקרב האוכלוסייה הערבית וציד על ידי אירופים . כך נכחדו 4 מפריסי פרסה : היחמור ( לא ידוע מתי נעלם היחמור האחרון , אך קרן יחמור לא מאובנת נמצאה על ידי אליעזר שמאלי בגבעת המורה ב , ( 1936 אייל הכרמל ( נכחד ב 912 ו , ( הראם הערבי ( נכחד ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור