ציור יעל, עם חיבור מוזר בטבורו?|"1 ",?ץ?1499 ,K;1rl von ^1?