ציור תנין, מתוך ספרו של ?499 ,Karl von HarfT vdiot?ו