חוקרי הטבע של ארץ־ישראל

חוקרי הטבע של ארץ ישראל קשיים גדולים , סכנות חמורות ונסיונות מייגעים עברו על החלוצים שבחוקרי הטבע במסעותיהם בארצות המזרח , במיוחד הואיל וארצות אלו לא היו תחת שלטון אירופי נאור . הם הניעו לאזור במטרה לחפש אחר צמחים שלא נודעו עד אז , או למצוא צמחים בעלי שימוש רפואי . עם זאת , רבים מבין הנוסעים והחוקרים סיירו במזרח האקזוטי כהרפתקנים , שהונעו לכך מטעמים דתיים . ספרי מסעותיהם כוללים תיאורים וציורים מדויקים של החי , הצומח והנוף , וגם של התושבים ומנהגיהם , של ערים עתיקות וחדשות וכדומה . תיאורים אלה משמשים מקור בעל ערך למחקר מדעי והיסטורי של תרבויות ושל מנהגים . ובאשר לארץ ישראל , החוקרים הביאו בספריהם פרטים רבים , מאלפים ורבי תועלת , על מצב היהודים בארץ באותן תקופות . לפנינו תקציר תולדותיהם ופועלם של חוקרים ונוסעים שהגיעו לכאן מרחוק , ולצדם - חוקרים שלא הרחיקו נדוד , תושבי ארץ ישראל . בלון , פיר Belon , Pierre 1564-1517 רופא , חוקר צמחים ובעלי חיים , מראשוני החוקרים והמגלים של אזורנו וחלוץ הבוטנאים בנושאים רבים , ייחודיים לאזור . למד בצרפת . בשנת 1547 יצא במשלחת למצרים ומשם המשיך לסיני , לארץ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור