חגלות, פסיפס מבית־הכנסת במעון (נירים?,(? המאה ה־6 לסה"נ ע. אלון