לביאה מיניקה, פסיפס מבית־כנסת בעזה, המאה ה־6 לסה י נ ע. אלון