"אם על הבנים־ בפסיפס מבית־הכנסת בחפציבה, המאה ה־6 לסה''נ ע.אלדן