עוף דורס, בתבליט מבית המדרעו עול ר' אלעזר וזקפר בגולן "־ ?*'?י ב