יעל וצבי מובאים עוי ממען למצרים. ציור מבני חסן, המאה ה־18 לפסה"נ