עולם הטבע של אבותינו

עולם הטבע של אבותינו המקורות שאפשר ללמוד מהם על ידיעת הטבע של אבותינו מצומצמים למדי : מן הזמן שלפני התקופה ההלניסטית מצויים בידינו רק התנ " ך והספרים החיצוניים , ולאחר מכן - המשנה והגמרא . כל מה שלא נמצא ראוי ונחוץ להיכתב באותם ספרים לא הניע לידינו . עם זאת אפשר כמובן להצביע על יחסי הגומלין בין ארץ ישראל לבין התרבויות של מצרים ושל ארם נהריים , ולהסיק מהם על מידת הידע שהיתה קיימת בארץ , או להתבסס על ההוויה של בני ישראל , עם של אנשי מקנה ועובדי אדמה , ולהשוותה להוויה ( ולידע ) של רועים ופלחים בני ימינו . רועים וחקלאים מכירים היטב צמחים שהם מוצאים בהם עניין - אם משום שהם טובים לשימוש האדם ולמאכל לצאן ולבקר , אם משום שהם מסוכנים לחי או מזיקים לגידולי השדה , ואם משום שמיוחסות להם תכונות רפואיות . הבדואים בני זמננו מבדילים היטב בין מינים , ואף בין תת מינים שאנשי המדע טרם החליטו על סיווגם , ונותנים שם נפרד לכל אחד מהם - בין שהם בעלי ערך חיובי או שלילי . לעומת זאת אין הם מעניקים שמות אפילו לצמחים נפוצים , שאין להם כל שימוש . ייתכן מאוד כי כך נהגו גם הקדמונים , גם אם לא נשארו בידינו הוכחות לכך ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור