מקרא לתמונת עולם החי בכרמל בתקופה הכברית (לפני ?40,000? שנה בערך) - מיניס שנכחדו מן הארץ (התמונה מעבר לדף?.(?