קרנף קיעיר, התקיים בארץ עד לפני ?4,000? שנה ציוד;ט.קורץ