סדקוט: j ם3לי?,0?על־פי ?Horowitz? טרנסנרסיה בפליוקן המוקדם,לפני ?3-5? מיליון שנים. היס־התיכון מוצף,ונוצר קשר מחודש בינו לבין האוקיינוס האטלנטי. ים־סוף מתקשר אל האוקיינוס ההודי, והלבנט מבודד, יחסית.