המזרח התיכון לפני ?9-11? מיליון שנינ?.1? חיבור יבעותי נרחב בין איראסיה ללבנט, וניתוק הדרגתי קול הקשר לאפריקה, עקב התפתחות ימ־17וף.