המזרח התיכון לפני ?14 .? מיליון , שנים. נוצר מחדש גשר יבשה סד , ?וו שדרכו 7ו: ב, ?*tao? מתנהל ?ams jsi"^v,u? חילוף Ad ביוטי בין איראסיה לאפריקה.