המזרח התיכון לפני ?17-18? מיליון שנים.ים תטיס מנותק מן האוקיינוס ההודי.נוצר חיבור בין ערב לאיראסיה, ומתחיל חילוף ביוטי בקנה מידה נדול. סדטוט: נ.סכליס,על'פי ?\dams?•