סדטוגו;נ.סכליק,על־ק* Adams המזרח התיכון לפני 20 מיליון קונה. ים תטיס מוזובר לאוקיינוס ההודי, אין חיבור בין אפריקה־ערב לאיראסיה. דרום הלבנט - חלק מאפריקה־ערב.