הצמחיה והצומח של ארץ ישראל

הצמחיה והצומח של ארץ ישראל ארץ ישראל היא מקום מפגש של כמה אזורים גיאוגרפיים , ויש בה מגוון של אקלימים , של טיפוסי מסלע וקרקע . אלה , יחד עם השפעה מתמשכת של פעילות אנושית , הביאו להתפתחות של צמחייה עשירה וצומח מנוון . אלכסנדר אינ / 2 ) ו 93 ו ( 1946 , הניח את היסודות למחקר הגיאובוטני של הארץ , והמשיכו בכך עמיתיו , תלמידיו ותלמידיהם . הצמחייה בגבולות ארץ ישראל המערבית , בתחום של 29 , 600 קמ " ר , מצויים 2 , 400 מיני צמחים ( יחד עם מיני החרמון - כ 2 , 600 מינים , ( מספר גבוה בהשוואה למספר המינים ברוב הארצות . הסיבות העיקריות לכך הן שתיים : - מעמדה של הארץ במפגש בין חבלים גיאוגרפיים שונים , אשר לכל אחד מהם צמחייה אופיינית . - קיומם של מקומות חיות שונים ומגוונים , עקב צירוף של גורמי טופוגרפיה , מסלע ואקלים . טיפוסי קרקע רבים נוצרים בשטח קטן ; השפעת האדם גרמה לחדירת מינים רבים מן החוץ . המחקרים הראשונים הצביעו על ארבעה טיפוסים של צמחייה . מחקרים חדשים מחלקים אותה לשבע . קבוצות : . 1 1 מינים ים תיכוניים , ( M ) הנפוצים בארצות שלחופי הים התיכון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור