אריה טורף צבי, פסיפס בארמון הישאם ביריחו (המאה השביעית לסה''נ)