אלון התבור בן מאות עונים,נשמר בזכות הקברים הקדושים של ר' אבא חלפתא ובנו, הקבורים תחתיו