ארץ ישראל כמקום מפגש של אזורי צומח עולמיים 0ד7ווט: j מכל>ס