יחודו של הטבע של ארץ־ישראל

יחודו סל הטבע סל ארץ ישראל כל ארץ מתייחדת בתופעות טבע , בצמחים ובבעלי חיים אופייניים לה . מידת הייחוד תלויה לא מעט בגודל השטח ובפיצולו ליחידות טופוגרפיות ואקלימיות : במישורים נרחבים באירופה ובאמריקה יש גיוון מועט , יחסית , של תופעות טבע , ואילו בארץ קטנה והררית כארץ ישראל ייתכן מגוון עשיר של תופעות טבע שונות ורחוקות זו מזו . רוב תופעות הטבע של ארץ ישראל , כשלעצמן , אינן ייחודיות לה . כל המופיע באחד מאזוריה , נמצא - ואפילו בהיקף גדול יותר - בארצות אחרות המשתייכות לאותו אזור אקלימי ביוטי : בארצות הים התיכון , בערבות אסיה , במדבריות ערב ואפריקה . ייחודה של הארץ איננו בתופעות כשלעצמן , כי אם בעירובן זו בזו . השינויים החריפים בנוף , בצומח ובחי , מתחוללים ביחידות שטח קטנות מאוד : במעבר מנוף ים תיכוני לנוף מדברי בדרך הקצרה בין ירושלים ליריחו , ומנוף ים תיכוני לנוף ערבתי בגלבוע ; במגע בין הצומח הערבתי על שפת מכתש רמון לבין הצומח המדברי בתוך המכתש , ובהרבה מאוד מקומות אחרים . בין פסגת החרמון לבין מעמקי מפרץ אילת מפרידים רק כ 500 ק " מ , אך אלה אינם אלא תמצית אלפי הקילומטרים המפרידים בין שלגי א...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור