המחברים

המחברים אלון , עזריה מדריך ומורה לטבע , בית השטה דנין , פתפי אבינעם המחלקה לבוטניקה , האוניברסיטה העברית , ירושלים הלר , ד"ר דוד חוקר במחלקה לבוטניקה , ממונה על העשבייה באוניברסיטה העברית , ירושלים זהרי , פרופ' דניאל המחלקה לבוטניקה , האוניברסיטה העברית , ירושלים יום טוב , פיופ' יורם המחלקה לזואולוגיה , אוניברסיטת תל אביב מנדלסון , פרופ' היינייך המחלקה לזואולוגיה , אוניברסיטת תל אביב פז , ד"ר עזי מנהל מכון הטבע במכללת בית ברל צ'תוב , פיופ' איתן המחלקה לזואולוגיה , האוניברסיטה העברית , ירושלים רוזנסון , ד"ר ישראל חוקר ב"חלמיש" - חקר לימוד מקורות ישראל בשדה סמית , עמרי ספרון , תומר פילוסוף , דוד פז , עזי שוב , עמיקם הרשות לעתיקות  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור