הקדמה לכרך א'

הקדמה לכרך א ' כרך אי , שהוא ראשון לפי סדר הכרכים ואחרון לפי מועד הופעתו , מורכב משתי יחידות שונות : פרק המבואות - פרקים כלליים , המציגים את מיני החי והצומח של ארץ ישראל ואת תולדות שמירת הטבע והמחקר , ופרק המפתחות - לכרך זה ול וו הכרכים האחרים : צמחים - שמות עבריים ומדעיים , בעלי חיים - שמות עברים ומדעיים . המפתח לכרך ו ניתן בנפרד . צירופו למפתחות של יתר הכרכים היה גורם להשהיה מרובה , ולא היה אפשרי מבחינת לוח הזמנים של האנציקלופדיה . בהכנת פרק המבואות הובא בחשבון כי כמה מנושאיו נידונו באופן חלקי בכרכים האחרים . המבואות לבעלי החיים , ובעיקר לזוחלים , לעופות וליונקים , הובאו בכרכים המתאימים . המבוא לצומח של ארץ ישראל נמצא בכרך . 8 עם זאת הובא כאן ערך העוסק בצמחייה ובצומח של ארץ ישראל מנקודת מבט שונה מזו שבכרו . 8 מצאנו לנכון להביא את שתי הגישות , שהן דומות בעיקרן , עם ההבדלים ביניהן . כמה מן הערכים בכרך זה עובדו על פי עבודות קודמות של אותם המחברים . שלושה ערכים - "הצמחייה והצומח של ארץ ישראל" מאת אבינעם דנין " , הזואוגיאוגרפיה של ארץ ישראל" מאת איתן צ'רנוב , ו"תמורות בתפוצת בעלי החוליות ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור