איור הצד הפנימי עול הכריכה

איור הצד הפנימי עול הכריכה - ?? . ? . ' . ? לאיור זה נבחרו מטבעות וחותמות אשר נוצרו או נמצאו בארץ ישראל , ויש בהם אלמנטים מעולם הצומח והחי . ואלה פרטי החותמות והמטבעות.- ( 1 ' . - - דינר כסף של בר כוכבא , מן השנה השנייה למלחמה 134-133 ) לספה " נ . ( הציור - כף תמר , הכתובת - ש' ב' ( שנה ב ( ' לחרות ישראל . ( 2 חרפושית מן התקופה הישראלית , נמצאה בעזה . הציור - אריה לוחם בשור . ( 3 חרפושית ועליה ציור של ספינקס ועוף דורס . ( 4 חותם מן התקופה הישראלית . הציור - סוס דוהר , הכתובת - לשעל בן אלישע . ( 5 חותם מן התקופה הישראלית . הציור - יחמור , הכתובת - לירמיהו . ( 6 טטרדרכמה של כסף , טביעה של אשקלון , דומה לשקל צורי ששימש לתשלום המס למקדש . תקופת הבית השני , בערך 44 לפסה " נ . הציור המרכזי - עיט , משמאל - יונה , הסמל של מטבעת אשקלון . ( 7 חותם מן התקופה הישראלית , נמצא במגידו . הציור - אריה שואג , הכתובת - לשמע עבד ירבעם . ( 8 חרפושית מן התקופה הישראלית . הציור - ספינקס וחגב . ( 9 מטבע מן השנה הרביעית למלחמת היהודים ברומאים , 70-69  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור