ציירים

ציירים צייר ראש * קורץ , טוביה ציירים אחרים אמסלר , דולי ארנון , דן בן-יעקב , רינה גורנשטיין-גליל , בלה דיאמנט , אריאל הובר , אסתר כליף , רוני . פרגסון , ולטר רמון , ענת שפירא , רבקה שפר , זאב ז '' ל תורן , קטי . סרטוט מפות מכליס , גאול יואב גרפיקה גץן הול , המכון הגיאולוגי , ירושלים נתקבלו תמונות באדיבות אוניברסיטת תל-אביב אגף העתיקות והמוזיאונים אגרקסקו בן-שחר הזרע מכון ויצמן למדעים פלפוט ש . ה . מ . משרד החקלאות n . a . s . a .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור