צלמים

קפלן , פיני 3 קרוננברג , שולמית 3 רביב , ד " ר ורדה 9 רביב , ד " ר מיכאל 12 רבינוביץ-וין , ד " ר אביבה 11 , 10 , 8 רובין , ד " ר ברוך 11 , 10 רוזנסון , ישראל ו רוטברד , שמואל 12 רטנר , ד " ר דן 12 רינקביץ , ' ד " ר ברוך 4 רמון , ד " ר אדית 9 שאואט , מאיר 11 , 10 שווייגר , הרלד 3 שמרון , אורית 3 שחורי , ילון 12 שטרן , ד " ר ישעיהו 12 שטרנליכט , משה 3 שלזינגר , יחיעם 4 שלמון , ד " ר בני 3 שמידע , ד " ר אבישי , 10 ו ו שמשוני , ד " ר ארנון 12 שניר , ד " ר יונה ז " ל 12 שפיגל , מוקי 4 תל-אור , ד " ר אלישע 9 פרידברג , ד " ר אמנון 3 פרנקנברג , ד " ר אליעזר 5 צ ' רנוב , פרופ ' איתן 1 צורנמל , ד " ר משה 4 , 2 צנציפר , ד " ר זאידה 4 קדמו , ד י " אמנון 12 קוגלר , פרופ' יהושע 4 , 3 קולון , ד " ר ג ' ורג ' 3 קוסטא , פרופ ' מיכאל 3 , 2 קושניר , ד " ר אורי ו ו קליין , מאיר 3 קפלן , מנחם 4 , 3 צלמים לב-ארי , יוסי לב-ידון , שמחה לבנה , יגאל לבנה , מיכה לבנה , רוני  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור