הקדמה

הקדמה ספרות מדעית עברית , העוסקת בטבע הארץ מנקודת השקפה מודרנית , החלה להתפרסם כבר בראשית המאה . אפשר לראות את אהרן אהרונסון כאבי הבוטניקה העברית ארצישראלית , ואת ישראל אהרוני כאבי הזואולוגיה שלה . מאז , ובייחוד בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים , התרחבה מאוד הספרות העברית העוסקת בטבע הארץ - ספרים , אלבומים , מגדירים , עיתונים וכיוצא בהם , ואליה היתוספו פרסומים בלשונות זרות , ביניהם , Flora Paiaestina המקיפה את כל צמחיית הבר של ארץ ישראל , , Fauna Paiaestina ' 1 שהספיקה כבר לתעד כמה מקבוצות החי . אף כי קבוצות רבות של הצומח והחי זכו לטיפול הולם , נשארו אחרות כאילו מחוץ לתחום . מכיוון שהעיסוק בקבוצות השונות לא היה אחיד , ונבע מתוך צרכים שונים ( ספרי לימוד , ספרי עזר לחקלאי וכוי , ( חסרה עד עתה תמונה כוללת של ערכי הטבע של הארץ , לצורכיהם של הלומד ושל המתעניין . את המחסור הזה באה האנציקלופדיה למלא . ואכן , בסקירה של כרכי האנציקלופדיה מתברר כי בעוד אשר בנושאים אחדים כבר התפרסם בעבר חומר ראוי , בכתב וכאיור , נותרו אחרים שתיאורם לקה בחסר . עופות , הצומח של ארץ ישראל וצמחים בעלי פרחים ( נו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור