ץל העטיפה איור החזית;על פי שקל כסף ממטבעות המרד ועליו שלושה רימונים והכתובת "ירושלים הקדושה‭."‬ מאחור: מטבע רומאי שנטבע לאחר דיכוי המדד והכתובת ‭'' -‬יהודה השבויה‭."‬לרגלי עץ י התמר יהודיה אבלה י ולידו חייל ‭?.-.‬ תמוש,המסמל את הצבא הרומאי המבצח,באדיבות מוזיאון הכט,אוניברסיטת חיפה,